Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta

Město Vysoké Mýto informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta svolaného starostou města Ing. Františkem Jiraským. Zasedání se uskuteční ve středu 21. února 2024 od 16.00 v zasedací místnosti č. 167 na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě, B. Smetany 92.

Informace o zasedání zastupitelstva je zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto.

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Ceny města Vysokého Mýta za rok 2023
  3. Majetkoprávní záležitosti
  4. Různé
  5. Diskuze
  6. Závěr