Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta

Město Vysoké Mýto informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta svolaného starostou města Ing. Františkem Jiraským. Zasedání se uskuteční ve středu 20. března 2024 od 16.00 v zasedací místnosti č. 167 na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě, B. Smetany 92.

Informace o zasedání zastupitelstva je zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto.

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Zápis z jednání finančního výboru č. 1-2024 konaného dne 26. 2. 2024
 3. Rozpočtová opatření č. 13-2023 a 14-2023 schválená radou města
 4. Fond obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého Mýta – rozpočet 2024
 5. Rozpočtové opatření č. 1-2024
 6. Programové a individuální dotace pro rok 2024 – Program podpory v oblasti sociálních služeb,
  zdravotnictví a rodiny
 7. Programové dotace pro rok 2024 – Program podpory v oblasti sportu
 8. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
 9. Majetkoprávní záležitosti
 10. Návrh vyhlášky o nočním klidu
 11. Různé
 12. Diskuze
 13. Závěr