Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta

Město Vysoké Mýto informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta svolaného starostou města Ing. Františkem Jiraským. Zasedání se uskuteční ve středu 26. června 2024 od 16.00 v zasedací místnosti č. 167 na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě, B. Smetany 92.

Informace o zasedání zastupitelstva je zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto.

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Zápis z jednání finančního výboru č.2-2024 konaného dne 20.5.2024
 3. Účetní závěrka města Vysokého Mýta sestavená k 31.12.2023
 4. Závěrečný účet města Vysokého Mýta za rok 2023
 5. Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.3.2024
 6. Rozpočtové opatření č.2-2024 schválené radou města
 7. Rozpočtové opatření č.3-2024
 8. Majetkoprávní záležitosti
 9. Závěrečný účet dobrovolných svazků obcí Českomoravské pomezí za rok 2023
 10. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10/ZM/2023 – VMK, o.p.s. – Městské kulturní akce 2024
 11. Změna č. 3 územního plánu Vysoké Mýto
 12. Různé
 13. Diskuze
 14. Závěr