Kontrola čipů popelnic

Kontrola čipů popelnic

Od počátku července 2023 bude ve Vysokém Mýtě směsný komunální odpad vyvážen pouze z očipovaných nádob. Doporučujeme proto vlastníkům a uživatelům popelnic, aby si zkontrolovali, zda mají kulatý čip pod horním lemem plastové popelnice. U kovových popelnic je čip umístěn na nádobě, takže je dobře viditelný.

Výzva se týká především osob, které se přistěhovaly, nebo například vyměnily popelnici z důvodu jejího poškození a neuvědomily si, že na původní popelnici byl čip.

Pokud zjistíte, že nádobu na směsný komunální odpad nemáte očipovanou, obraťte se prosím na Petru Andrlovou z odboru životního prostředí, e-mail: petra.andrlova@vysoke-myto.cz, tel.: 465 466 177, která předá informaci svozové společnosti a bude zajištěno očipování Vaší nádoby.

Popelnice bez čipu nebudou od 12. července vyváženy. Na nevyvezené nádoby nalepí svozová společnost nálepku s kontaktními údaji na odbor životního prostředí, který pomůže s řešením situace.

Veronika Richtrová, vedoucí odboru životního prostředí