Město Vysoké Mýto plánuje také v tomto roce řadu stavebních akcí

Město Vysoké Mýto plánuje také v tomto roce řadu stavebních akcí

Videoreportáž / Investiční akce ve městě přinášejí nové možnosti, obnovují stará zákoutí a dodávají novou energii. „V roce 2024 budeme pokračovat v investicích do obnovy veřejných prostranství, do oprav komunikací, do staveb, které slouží občanům města v rámci občanské vybavenosti. Máme připravené k realizaci projekty v řádu desítek milionů korun,“ řekl starosta František Jiraský.

Největší stavbou od dob rekonstrukce bazénu je vznikající nová smuteční síň. „To je realizace, která započala architektonickou soutěží, kterou vyhrálo sdružení architekta Brychty a architekta Sendlera. Stavba začala na podzim loňského roku a na podzim letošního roku bude dokončena. Projekt nezahrnuje jenom vlastní stavbu smuteční síně, ale i parkovou úpravu nejbližšího okolí, drobné úpravy v Miličově ulici a následující úpravu Klicperovy ulice dolů k Nejzbachu, i přechod přes ulici Českých bratří tak, aby to celé vytvářelo kompoziční celek,“ řekl místostarosta Martin Krejza.

Město také připravilo výstavbu bytových domů na bývalém poli za pivovarem. „Rozhodli jsme se jít cestou družstevního bydlení a máme už vypsaný záměr, který je zveřejněn na úřední desce. Vyzýváme zájemce z řad firem, které realizují družstevní bydlení, k podání nabídek, na základě kterých bychom jim rádi odprodali pozemky. V první etapě by mělo vzniknout něco přes 40 bytů ve třech bytových domech,“ řekl starosta.

V této lokalitě vznikne také nový park. „Jeho zhotovení by mělo začít v první polovině tohoto roku v souladu s architektonickou soutěží, která probíhala v letech 2016 a 2017. V parku by měly být vybudovány šotolinové i zpevněné povrchy, měly by být vysázeny stromy a keře a podél komunikace s Pivovarskou ulicí by mělo vzniknout i několik stání pro automobily,“ řekl místostarosta Jan Lipavský.

Ve městě budou také opraveny některé komunikace a chodníky. „V Zedníčkově ulici připravujeme v letošním roce rozsáhlou rekonstrukci celé vozovky, ale také rekonstrukci chodníků, parkovacích stání a případné doplnění zeleně. Celkové náklady by měly být 5 milionů korun,“ řekl Jan Lipavský.

„V letošním roce také chystáme rozsáhlou rekonstrukci mostu v Jeronýmově ulici pod základní uměleckou školou. Měla by to být akce asi za 20 milionů korun. K této rekonstrukci jsme přistoupili z důvodu velmi špatného technického stavu mostu, který se na první pohled takový zdát nemusí, ale po prověrce statiky jsme dospěli k závěru, že rekonstrukci provést musíme,“ řekl místostarosta Lipavský. Po dobu rekonstrukce bude most v létě několik měsíců uzavřen.

Tématem v poslední době je samozřejmě úspora energií. Po instalaci kogeneračních jednotek do městských kotelen a zateplování budov přichází na řadu také výstavba třech fotovoltaických elektráren. „Budou na střechách objektů technických služeb v Průmyslové ulici, na střeše budovy městského úřadu v Jiráskově ulici a na střeše domova mládeže,“ řekl starosta.

Změnou v nadcházejících letech projde také území bývalé zemědělské školy, které město získalo převodem od Pardubického kraje. „Máme tady docela velké plány. Máme zpracovanou studii i s pěknými vizualizacemi. Bude to běh na poněkud delší dobu, takže v letošním roce počítáme, že zrekonstruujeme stávající hřiště, uděláme nový přístup a otevřeme ho veřejnosti. V dalších letech potom budeme pokračovat se zbytkem areálu, který by měl obsahovat běžeckou dráhu, posezení, možná i přístaviště na náhonu u Loučné,“ řekl Martin Krejza.

A v přípravě jsou také dvě velké stavební akce. Jednou z nich je přístavba základní umělecké školy. „Vítězný návrh je v současné době rozpracováván do dokumentace pro stavební povolení. Pokud obdržíme dotaci, o kterou bychom chtěli v pololetí letošního roku požádat, tak přistoupíme k realizaci přístavby základní umělecké školy,“ řekl starosta.

Další významnou akcí je stavba domova pro seniory, která je v současné době ve fázi přípravy projektové dokumentace pro stavební povolení. „Do pololetí chceme požádat o dotaci z fondu obnovy. Pokud dotaci obdržíme, tak se začne stavět co nejdříve, protože podmínky dotační výzvy jsou poměrně přísné a stanovují, že akce musí být profinancovaná do konce roku 2025,“ dodal František Jiraský.

Investice a opravy nejsou pouze finančním výdajem, ale především investicí do budoucnosti.

Videoreportáž Město Vysoké Mýto plánuje také v tomto roce řadu stavebních akcí