Na Brtči to opět žije

Na Brtči to opět žije

Místní části Vysokého Mýta pořádají převážně akce pro děti. Mezi nejoblíbenější patří například pálení čarodějnic. Letos tuto akci uspořádali také na Brtči.

Dne 30. dubna jsme si užili v místní části Vysokého Mýta, v Brtči, moc hezké „Čarodějnické odpoledne“. Skupina mladých organizátorů připravila pro děti bohatý program. Děti absolvovaly různé zábavné hry a soutěže u osmi stanovišť. Tam se jim vždy věnovala jedna čarodějnice a u ní vyráběly koště, cvičily čarodějnickou jógu, malovaly pavouka, vyplňovaly čarodějnickou tajenku, skákaly v pytli, létaly na koštěti. Nechyběl ani skákací hrad, malování na obličej a plno bylo i u houpaček a herních prvků.

Na všechny děti čekala, po zásluze, bohatá odměna. Navečer jsme zapálili čarodějnici, opekli si buřty a pokračovali ve volné zábavě. Děti dál neúnavně sportovaly. Na části hřiště se hrál fotbal, na části florbal a další míčové hry. Bohaté občerstvení bylo zajištěno ve stánku a všichni účastníci mohli posedět v pěkném zázemí u hřiště. Počasí bylo nádherné, a tak přilákalo nejen místní, ale i přespolní rodiny. Soutěží se zúčastnilo 52 dětí, což jsme opravdu nečekali.

Touto cestou bych ráda poděkovala městu Vysoké Mýto za finanční podporu.

Rovněž bych chtěla poděkovat všem organizátorům a popřát jim hodně sil a elánu do jejich další práce. Vím, že už nyní připravují fotbalový turnaj. Ať se akce opět vydaří!

Lada Pohorská

Foto Lada Pohorská