Na sběrném dvoře probíhá výdej nádob na plast a papír, na bioodpad budou později

Technické služby vydávají nádoby na plast a papír o objemu 240 litrů. Výdej probíhá od pondělí do pátku 8.00-12.00 a 13.00-16.30 na sběrném dvoře v ulici Průmyslová.Nabídka je určena pouze pro občany, kteří nádoby ještě nemají, mají trvalý pobyt ve Vysokém Mýtě či místních částech a bydlí v rodinných domech. Nádoby se vydávají pouze na číslo popisné. Vyzvednutí nádob je dobrovolné. Občané si mohou vyzvednout nádobu pouze na plast, nebo třeba jen na papír. Mohou ale i nadále třídit do nádob umístěných na veřejných stanovištích. Nádoby na bio zatím nejsou kdispozici. O zahájení jejich výdeje budou občané včas informováni.

Nádoby vydáváme pouze do lokalit, kam zajíždí svozové auto. Zapůjčené nádoby jsou majetkem města. Nemohou být trvale umístěny na veřejném prostranství. Další pokyny budou uvedeny ve smlouvě. Výměna dříve vydaných nádob za nové není možná.

K převzetí nádob si s sebou vezměte občanský průkaz a na základě údajů z OP bude sepsána smlouvu o výpůjčce