Náhradní termín čipování nádob na směsný komunální odpad z domácností

Náhradní termín čipování nádob na směsný komunální odpad zdomácností, které nebyly očipovány během července bude v září ve víkendových termínech18.–19. zářía25.–26. září.Nádoby vystavte v uvedené dnyod 7.00 do 19.00, a to vkaždý uvedený den až do doby, než budou očipovány. Očipovanou nádobu poznáte podle nové bílé samolepky sčárovým kódem a údaji o popelnici (velikost, umístění).Vpřípadě, že vám nádoba nebude ani vtyto náhradní termínu očipována, obraťte se na společnost EKOLA České Libchavy, tel.493646300, e-mail:ekola@mariuspedersen.cz.