Nominace na Ceny města Vysokého Mýta

Nominace na Ceny města Vysokého Mýta

Město Vysoké Mýto každoročně již od roku 1995 oceňuje osobnosti, kolektivy, spolky, organizace a společnosti za významné počiny a úspěchy v oblasti kultury, sportu, ve studiu i za významnou aktivitu ve prospěch města.

Návrhy na udělení Ceny města Vysokého Mýta za rok 2023 a Cenu Přemysla Otakara II. za zvlášť významnou nebo dlouhodobou činnost ve prospěch města Vysokého Mýta mohou předložit jak občané, tak i firmy do pondělí 15. ledna 2024.

O udělení ocenění rozhodne zastupitelstvo města v tajném hlasování na svém únorovém zasedání.  Ceny budou předány 7. března na slavnostním večeru v Šemberově divadle.

Ceny města Vysokého Mýta jsou udělovány ve čtyřech kategoriích:
• Výroční cena za kulturu
• Výroční cena za sport
• Výroční cena pro studenta / žáka roku
• Cena Přemysla Otakara II. za zvlášť významnou nebo dlouhodobou činnost ve prospěch města Vysokého Mýta

Cena Přemysla Otakara II. může být také udělena in memoriam za předpokladu, že datum úmrtí kandidáta nepředchází o více než 5 let od data jeho nominace. Nominace se podává písemně prostřednictvím podatelny Městského úřadu ve Vysokém Mýtě, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto osobně, poštou, do datové schránky nebo e-mailem se zaručeným podpisem na adresu radnice@vysoke-myto.cz, a to na formuláři Nominace na udělení Ceny města Vysokého Mýta.

Vytištěný nominační formulář je také k dispozici v informačním centru.

Úplné informace o udílení Cen města, podávání a zpracování nominací i schvalování a předávání cen jsou uvedeny ve Statutu udílení Cen města Vysokého Mýta.

Foto Lukáš Rufer