Nominace na Ceny města Vysokého Mýta

Nominace na Ceny města Vysokého Mýta

Město Vysoké Mýto každoročně oceňuje osobnosti, kolektivy, spolky, organizace a společnosti za významné počiny a úspěchy voblasti kultury, sportu a studia. Na únorovém zasedání zastupitelstvo města udělí vtajném hlasování Ceny města za rok 2022 a Cenu Přemysla Otakara II. za zvlášť významnou nebo dlouhodobou činnost ve prospěch města Vysokého Mýta. Předány budou 16. března na slavnostním večeru vŠemberově divadle.

Ceny města Vysokého Mýto jsou udělovány ve čtyřech kategoriích:
Výroční cena za kulturu
Výroční cena za sport
Výroční cena pro studenta / žáka roku
Cena Přemysla Otakara II. za zvlášť významnou nebo dlouhodobou činnost ve prospěch města Vysokého Mýta

Výroční ceny za kulturu a za sport a cena pro studenta jsou udělovány za počiny vykonané v uplynulém kalendářním roce. Cena Přemysla Otakara II. za zvlášť významný přínos nebo dlouhodobou činnost ve prospěch města Vysokého Mýta, humanitární čin, donátorství apod. není časově omezená. Může být také udělena in memoriam za předpokladu, že datum úmrtí kandidáta nepředchází o více než 5 let od data jeho nominace.

Nominace se podává do 15. ledna písemně prostřednictvím podatelny Městského úřadu ve Vysokém Mýtě, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto osobně, poštou, do datové schránky 47jbpbt nebo e-mailem se zaručeným podpisem na adresu radnice@vysoke-myto.cz, a to na formuláři Nominace na udělení Ceny města Vysokého Mýta. Vytištěný nominační formulář je také k dispozici v Turistickém informačním centru.

Úplné informace o udílení Cen města, podávání a zpracování nominací i schvalování a předávání cen jsou uvedeny ve Statutu udílení Cen města Vysokého Mýta.

Foto Lukáš Rufer