Nové vyhlášky o odpadech

Na základě nové legislativy vydalo Zastupitelstvo města Vysokého Mýta 15. září dvě nové obecně závazné vyhlášky vztahující se k místnímu odpadovému hospodářství - vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Obě budou účinné od 1. ledna 2022.

Obecní systém odpadového hospodářství

Vyhláška vychází z nového odpadového zákona a stanovuje pravidla nakládání s odpady ve Vysokém Mýtě a jeho místních částech.

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Každý rok náklady na likvidaci odpadů v Česku stoupají. Rostou provozní náklady i náklady na ukládání odpadů na skládku. Jejich další růst ovlivnil také nový odpadový zákon účinný od začátku letošního roku, který zavedl rostoucí poplatky za skládkování do roku 2030.

Poplatek za odpad ve Vysokém Mýtě patří v porovnání s jinými městy a obcemi v rámci Česka dlouhodobě mezi nejnižší. Obyvatelé města platí stejnou částku 520 korun na osobu už osm let, přestože náklady na zajištění svozu a likvidaci odpadů neustále rok od roku rostly, stejně jako jeho produkce.

Výrazný nárůst množství vyprodukovaného odpadu byl zaznamenán v roce 2020. Ztráta, kterou město dotovalo v tomto roce ze svého rozpočtu, byla přes 11 milionů korun a náklady po rozpočítání představovaly 932 korun na osobu. Přesto se město Vysoké Mýto rozhodlo od 1. 1. 2022 zvýšit poplatek za odpad z 520 korun pouze na 660 korun. Zbývající část nákladů zaplatí ze svého rozpočtu, aby podpořilo snahu a pozitivní přístup občanů ke třídění odpadů. I přes zvýšení zůstává poplatek za odpad ve Vysokém Mýtě pod průměrem okolních měst.

Foto archiv město Vysoké Mýto