Novoroční slovo starosty

Novoroční slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané, přeji vám šťastný a úspěšný rok 2023, pevné zdraví a pozitivní myšlení, mnoho radosti i spokojenosti. Přeji vám také dobré mezilidské vztahy v rodinách i na pracovištích. Když se ohlížíme za uplynulým rokem, vidíme, že to byl již třetí rok v pořadí, který neprobíhal normálně podle našich dosavadních představ. Zjistili jsme, že nejen covid nás ohrožuje, ale že docela blízko může propuknout válka, která se dotkne každého z nás.

První, s čím jsme se setkali, byl příliv válečných uprchlíků, kteří se objevili ve městě. Pomáhali jsme jim proto s bydlením a s materiálním zabezpečením. V situacích, jako je epidemie a válka, roste ve společnosti potenciál dobrovolnických aktivit, což je úžasná věc, která je velkou nadějí i do budoucna. Všem lidem, kteří se zapojují, patří za jejich velkorysou pomoc a solidaritu úcta a velké poděkování. V současné době žije ve Vysokém Mýtě několik stovek uprchlíků z Ukrajiny, kteří i díky pomoci místních, vedou normální život jako ostatní obyvatelé. Skutečnost, že jsme si s touto situací poradili na výbornou, považuji za dobré znamení.

Covidová epidemie zasáhla do našich životů a v souvislosti s válkou na Ukrajině jsme navíc přišli o část ekonomických jistot. Vzrostla inflace a ceny energií. Co se promítlo do života lidí, to samozřejmě ovlivnilo také město. Jeho hospodaření je mnohem složitější, než bylo předtím. Vysoké ceny energií zvýšily náklady na agendy i třeba správu sportovišť a kulturních zařízení, jejichž provoz nás stojí víc, než jsme předpokládali.

Pozitivní zprávou je, že jsme v uplynulém roce i přes složitou ekonomickou situaci dokončili všechny zahájené stavební akce. Přesáhly dvě desítky. Největší investicí byl park za Albertem. Mám velkou radost, že tam přicházejí lidé a že když je pěkné počasí, si na nové hřiště děti chodí zahrát fotbálek a házet na koš.

Není malých projektů, je to jen o tom, kdo je hodnotí. Pro někoho je důležitá opravená silnice do Šnakova, protože po ní každý den jezdí, ale třeba neocení rekonstrukci Šemberova divadla nebo park v Havlíčkových sadech. Jiný to zase vidí naopak. Jsem přesvědčen, že v našem městě má každý místo, které se mu líbí a kde se cítí nejlépe.

Procházíme složitým obdobím. Všechny stavební akce a další činnosti města se nám daří především díky dobrému týmu lidí, kteří táhnou za jeden provaz a snaží se, aby Vysoké Mýto bylo příjemným místem pro život. Za obětavou práci pro město proto děkuji současným i minulým zastupitelům, členům předchozích výborů zastupitelstva a komisí rady města i osadním výborům. Za výbornou spolupráci děkuji rovněž zaměstnancům městského úřadu a městských organizací i společností, škol a školských zařízení a také spolkům, firmám a dalším institucím.

Přeji všem, ať se vám v novém roce daří a stále mějte naději a optimismus.

V úctě

František Jiraský, starosta