Otevření hlavního vchodu do městského úřadu v Jiráskově ulici 179  

Otevření hlavního vchodu do městského úřadu v Jiráskově ulici 179  

Od čtvrtka 27. července je opět zpřístupněn hlavní vchod do budovy městského úřadu z ulice Jiráskova. Od pondělí 31. července pak budou veřejnosti k dispozici oba vchody, a to jak z ulice Jiráskova, tak i od parkoviště u supermarketu Albert na Masarykově náměstí.

V souvislosti s rekonstrukcí přízemí městského úřadu v ulici Jiráskova 179 se vám omlouváme za dočasná omezení a žádáme vás, abyste dbali opatrnosti a řídili se pokyny zaměstnanců úřadu i pokyny uvedenými na cedulích.

Těšíme se, že vás již v září přivítáme v lépe přístupných a klientsky přívětivých prostorách v přízemí městského úřadu, kde bude nově umístěna agenda evidence motorových vozidel a agenda řidičských průkazů. Děkujeme vám za pochopení.

Jan Vlček, tajemník městského úřadu