Oznámení o čipování nádob na směsný komunální odpad ve Vysokém Mýtě

Na základě požadavku města Vysokého Mýta bude společnost EKOLA České Libchavy s.r.o. provádět čipování nádob nasměsný komunální odpad na území města Vysokého Mýta. Prosíme vás, abyste v níže uvedené termíny, bez ohledu na den svozu, vaše nádoby ponechali po celý den od 5.00 do 23.00 hodin přistavené u nemovitosti. Pondělí 12. 7. 2021 Úterý 13. 7. 2021 Středa 14. 7. 2021 Pondělí 26. 7. 2021 Úterý 27. 7. 2021 Středa 28. 7. 2021

Dále si vás dovolujeme upozornit, že nádoby na směsný komunální odpad, které nejsou označeny platnou známkou distribuovanou prostřednictvím města Vysokého Mýta, nebudou očipovány a zavedeny do nového systému.

V případě dotazů se, prosím, obracejte na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, Bc. Terezu Pinkasovou, tel. 465 466 177, email: tereza.pinkasova@vysoke-myto.cz nebo na společnost EKOLA České Libchavy s. r. o., tel. 493 646 300, e-mail: ekola@mariuspedersen.cz.

Děkujeme za vaši vstřícnost a spolupráci.

Společnost EKOLA České Libchavy s. r. o.