Plánované přerušení dodávky elektřiny

Plánované přerušení dodávky elektřiny

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektřiny, ke kterému dojde 26. února ve Vysokém Mýtě.

Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny. Informace o odstávce jsou uvedeny na úřední desce městského úřadu.

26. 2. 2024, 7:30-12.00
Vysoké Mýto

Pražské Předměstí
Hradecká č. p. 127
Slunečná č. p. 76

26. 2. 2024, 12:00-15:00
Vysoké Mýto 
Litomyšlské Předměstí
Plk. B. Kohouta č. p. 914
Žižkova č. p. 913

kat. území Vysoké Mýto (kód 788228)
parcelní č. 1690/1, 4664/2