Plánované přerušení dodávky elektřiny

Plánované přerušení dodávky elektřiny

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektřiny, ke kterému dojde 14. března a 25. března ve Vysokém Mýtě.

Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny. Informace o odstávce jsou uvedeny na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz a na úřední desce městského úřadu.

14. 3. 2024, 8:30-15:30
Vysoké Mýto, Choceňské Předměstí

Spálenec č. p. 185

25. 3. 2024, 7:30-15:00
Vysoké Mýto, Choceňské Předměstí

Žerotínova č. p. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 32, 202, 203, 204, 284
kat. území Vysoké Mýto (kód 788228)
parcelní č. 488/4, 493/3