Plánované přerušení dodávky elektřiny ve Svařeni

Plánované přerušení dodávky elektřiny ve Svařeni

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektřiny, ke kterému dojde 30. června ve Svařeni.

Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny. Informace o odstávce jsou uvedeny na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz a na úřední desce městského úřadu.

30. 6. 2023, 7:45-15:15
Vysoké Mýto
Svařeň
č. p. 11-21, 23, 24, 31, 36, 38, 39, 42-46, 48, 51
č. ev. 1
kat. území Svařeň (kód 759953)
72