Plánované přerušení dodávky elektřiny ve Vysokém Mýtě

Plánované přerušení dodávky elektřiny ve Vysokém Mýtě

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektřiny, ke kterému dojde 9. července a 16. července ve Vysokém Mýtě.

Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny. Informace o odstávce jsou uvedeny na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz a na úřední desce městského úřadu.

9. 7. 2024, 7:30–14:30
Vysoké Mýto
Choceňské Předměstí
č. ev.  742, 917
Čelakovského č. p.  107, 109
Dostojevského č. p.  450, 452, 454, 492
Gogolova č. p.  432, 468, 482
Choceňská č. p.  82, 90, 92, 96, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 117, 119, 249, 250, 377, 390, 391
Jana Nálepky č. p.  136, 215, 216, 224, 252, 273, 550
Kpt. Jaroše č. p.  124, 128, 130, 134, 135, 197, 521, 551, 552
Kpt. Poplera č. p.  78
Lipová č. p.  122, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 188, 193, 210, 213, 218, 219, 270, 276, 351, 353, 598
Na Kopci č. p.  238, 245, 246, 247
Na Plese č. p.  155, 606
Na Stráni č. p.  242, 243, 244, 493-502, 504-513, 518
Presslova č. p.  87, 88, 264
Puškinova č. p.  439-446, 448, 457, 458, 463, 465, 466, 467, 483, 484, 486, 487, 490, 514, 515
Slatinská č. p.  89, 519, 584, 596
Tolstého č. p.  456, 460, 461, 469, 471, 472, 473, 476, 478, 480, 587
Vinice č. p.  70, 71, 75, 79, 101, 102, 103, 112, 113, 114, 116, 160-165, 167, 186, 189, 194, 208, 277, 280, 368, 590, 593
Weinfurtherova č. p.  31, 80, 81, 83, 85, 86, 217, 268
Zahradní č. p.  141-145, 205, 236, 239, 240, 241, 253, 254

kat. území Vysoké Mýto (kód 788228)
parcelní č. 3125,3126, 391, 2218/2, 2903/11, 2903/22, 2903/23, 2903/24, 2903/25, 2903/26, 2903/29, 2903/31, 2903/34, 2903/41, 2903/52, 2903/57, 2903/59, 2903/63, 2903/65, 2903/67, 2903/84, 2903/143, 2946/85, 2946/116, 3012/2, 3024/3, 3057/4, 3077/3, 3158/2, 3163/3, 3346/75, 3362/4, 3376/2, 4036/3, 4052/1

16. 7. 2024, 7:30–17:30
Vysoké Mýto
Litomyšlské Předměstí

Gen. Svatoně č. p.  87, 145, 147, 410, 411, 412, 423, 424, 433, 469, 729, 741
Husova č. p.  124, 144, 146, 173, 437, 721
Jiráskova č. p.  294, 295, 434, 435
Litomyšlská č. p.  65
náměstí Pod Kaštany č. p.  720
Prokopa Velikého č. p.  210, 258, 350
Štefánikova č. p.  279, 409

kat. území Vysoké Mýto (kód 788228)
parcelní č. 1515/144, 1524/1