Poplatek za odpad zůstává 520 korun za osobu, změnil se systém svoz odpadů

Roční poplatek za odpad zůstává ve Vysokém Mýtě ve stejné výši jako vpředchozích sedmi letech - 520 korun na osobu a kalendářní rok.Rozhodlo o tom zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání, na kterém schválilo vyhlášku o poplatku zodpadu na rok 2021. „Sběr a svoz netříděného komunálního odpadu nyní už dotujeme, avšak vzhledem k nejasnostem kolem nového zákona o odpadech, který ještě vpolovině prosince čekal na schválení v poslanecké sněmovně, jsme se rozhodli, že poplatek za odpad pro tento rok nezvýšíme. Doufám, že tím budeme více motivovat občany pro změny voblasti nakládání sodpady, které od nového roku zavádíme,“ řekl starosta František Jiraský.

Vyhláška o o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

Harmonogram změny systému nakládání s odpady:

Občané bydlící v rodinných domech:

1. Od 1. 1. 2021 budou nádoby na komunální odpad povinně označeny samolepkou. Samolepku lze získat také na základě žádosti, kterou najdete mezi formuláři odboru životního prostředí. Vyplněnou žádost zašlete na adresu městského úřadu poštou nebo elektronicky.

2. Od 1. 1. 2021 budou vyvezeny pouze nádoby označené samolepkou.

3. Domácnosti v rodinných domech, které mají zájem o nádoby (140 l, 240 l) na třídění plastu, papíru nebo bioodpadu a dosud je nemají, si je mohou vyzvednout na sběrném dvoře Průmyslová, kde s nimi bude sepsána smlouva o bezplatném zapůjčení. Termín vydávání nádob bude zveřejněn na webových stránkách města a technických služeb.

4. Od 1. 4. 2021 bude změněna frekvence svozu komunálních odpadů. Svoz komunálních odpadů bude po celém městě probíhat ve čtrnáctidenním intervalu podle nového harmonogramu. 

Vyvezena bude nádoba, která nebude obsahovat vytříditelný obsah.

5. Od 1. 7. 2021 budou samolepky nahrazeny čipy. Čipování plastových nádob zaplatí město. Za očipování plechové nádoby, které je nákladnější, občané doplatí 100 Kč. Čipování provede a doplatek vybere svozová firma.

6. Každé domácnosti bude očipována nádoba podle počtu trvale hlášených osob v domácnosti: 120 l / 1–4 osoby, 240 l / 5–8 osob…

Požadavek na případné zvýšení velikosti nádoby na komunální odpad posoudí odbor životního prostředí na základě zdůvodněné písemné žádosti. Důvodem může být např. používání plen.

7. Od 1. 7. 2021 bude vyvezena pouze očipovaná nádoba, která bude obsahovat jen zbytkový odpad.

8. Plechová nádoba je z dlouhodobého hlediska nevyhovující, proto Železářství VIVI, Techcentrum J+J s. r. o. a EKOLA České Libchavy s. r. o. nabídnou občanům novou plastovou nádobu za zvýhodněnou cenu 787 Kč/120 l nebo 1065 Kč/240 l (velikost nádoby volte dle bodu č. 6). Zvýhodněná nabídka platí do 31. 3. 2021.

Informační leták pro domácnosti v rodinných domech 

Žádost o samolepku na nádobu na komunální odpad pro jednu domácnost

 

Občané bydlící v bytových domech:

1. Od 1. 4. 2021 bude změněna frekvence svozu komunálních odpadů. Svoz komunálních odpadů bude po celém městě probíhat ve čtrnáctidenním intervalu podle nového harmonogramu.

2. Od 1. 4. 2021 bude vyvezena pouze nádoba, která nebude obsahovat vytříditelný odpad – plast, papír, sklo, bio, kovy, oděvy, elektro, nebezpečné odpady, stavební odpady apod.

3. Od 1. 1. 2021 budou nádoby na komunální odpad povinně označeny samolepkou. 

4. Od 1. 1. 2021 budou vyvezeny pouze nádoby označené samolepkou.

Informační leták pro domácnosti v bytových domech