Poplatek za psa do konce března

Poplatek za psa do konce března

Termín splatnosti místního poplatku za psa na rok 2024 je nejpozději do 31. března. Lze ho uhradit bankovním převodem, nebo v hotovosti, či platební kartou v hlavní pokladně klientského centra Městského úřadu Vysoké Mýto, B. Smetany 92.

Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou města Vysokého Mýta o místním poplatku ze psů, která je zveřejněna na stránkách www.vysoke-myto.cz.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za psy, jejichž držitel je přihlášen v těchto částech města: Brteč, Domoradice, Lhůta, Knířov, Svařeň, Šnakov, Vanice, Vinice, Voštice a na samotách
100 Kč za jednoho psa,
150 Kč za druhého a každého dalšího psa;

b) za psy, jejichž držitel je přihlášen v bytovém domě na území města, vyjma částí města uvedených v bodě a)
800 Kč za jednoho psa,
1 200 Kč za druhého a každého dalšího psa;

c) za psy, jejichž držitel není uveden v bodě a) a b)
200 Kč za jednoho psa,
300 Kč za druhého a každého dalšího psa;

d) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, pokud není přihlášena v částech města uvedených v bodě a)
200 Kč za jednoho psa,
300 Kč za druhého a každého dalšího psa.

Iva Vlková, odbor finanční

Foto Vysokomýtská kulturní