Přechodné dopravní omezení na silnici I/35 ve Vysokém Mýtě

Přechodné dopravní omezení na silnici I/35 ve Vysokém Mýtě

Na silnici I/35 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě za křižovatkou s ulicí Gen. Svatoně směrem k okružní křižovatce je od 9. května do 19. května prováděna oprava části komunikace.

Během stavebních prací platí v místě opravy silnice I/35 přechodná úprava provozu, která je stanovena dopravním značením.
Přechodnou úpravu provozu stanovil Krajský úřad Pardubického kraje, naleznete ji na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto.

Foto archiv města Vysoké Mýto