Předcházení vzniku odpadů

Město získalo milionovou dotaci na projekt Vysoké Mýto – komplexní předcházení vzniku odpadů. Ten naváže a doplní již realizované projekty na území města, kterými se Vysoké Mýto dlouhodobě a cíleně snaží snížit množství odpadů ukládaných na skládky.To se mu evidentně daří, protože už všesti ročnících za sebou soutěže Odpadový Oskar se Vysoké Mýto umístilo vždy naprvním místě vPardubickém kraji vkategorii měst nad 5 000 obyvatel.

Cílem tohoto projektu je předejít produkci plastových odpadů, které vzniknou v rámci městských kulturních a společenských akcí jako jsou Den Země, Čermákovo Vysoké Mýto, Městské slavnosti, Týden hudby, jarmarky apod. Město proto zakoupí vratné kelímky na studené nápoje o objemu 0,5 l a na horké nápoje o objemu 0,2 l.

Součástí projektu je i kvalitní a výkonná myčka se sušičkou a  skladovací boxy. Z pohledu ekonomického a ekologického totiž považujeme odvoz kelímků na umytí a jejich skladování v Brně nebo v  Praze, což nabízí firma dodávající kelímky, za neefektivní. Navíc vratné kelímky už využívají Vysokomýtská kulturní a technické služby. Tím, že město pořídí pro konání velkých kulturních akcí vratné kelímky a myčku, bude na jeho území fungovat jednotný systém omezení vzniku odpadů na této úrovni.

Pěstební kompostéry – vyvýšený záhon z recyklovaných plastů je další formou, jak předcházet vzniku bioodpadů u rodinných domů. Posekanou trávu a  zbytky ze zahrádky i z kuchyně občan uloží do kompostéru – záhonu. Město tak ušetří za odvoz a zpracování bioodpadu a ten, kdo využije nabídku města na  výpůjčku pěstebního kompostéru, si vypěstuje vlastní zeleninu a nemusí se k tomu ani ohýbat.

Veronika Richtrová, vedoucí odboru životního prostředí