Prioritou je kvalita a lepší dostupnost sociálních služeb

Prioritou je kvalita a lepší dostupnost sociálních služeb

Oblastní charita Nové Hrady převezme od 1. ledna 2024 ve Vysokém Mýtě městské kapacity sociálních služeb. Stávajícím klientům odboru sociálních služeb nabídne kvalitu, lepší dostupnost, a především rozšíření doby poskytování sociálních služeb.

Město Vysoké Mýto je prostřednictvím odboru sociálních služeb poskytovatelem sociálních služeb. Zajišťuje pečovatelskou službu klientům v domácím prostředí i v domech s pečovatelskou službou. „Skutečnost, že máme poskytování sociálních služeb jako součást městského úřadu, je v podstatě anomálie jak na úrovni regionu, tak i kraje a České republiky. Vznikla před 20 lety a původně fungovala jako penzion pro důchodce. Podporoval ji stát a město na ni tehdy tolik nedoplácelo,“ řekl starosta František Jiraský. Od té doby se systém poskytování sociálních služeb proměnil.

Se změnou legislativy zanikla státní podpora domů s pečovatelskou službou. Ve Vysokém Mýtě domy s nájemními byty pro seniory spravuje Městský bytový podnik. Jejich obyvatelé si mohou sjednat péči a další služby jako kterýkoliv jiný klient v domácím prostředí.  

Obce mají omezené možnosti získat finanční prostředky na zajištění provozu terénních služeb. „S tím, jak se změnila filozofie poskytování sociálních služeb, změnilo se i jejich financování. A protože naše služby jsou součástí městského úřadu, nedosáhneme na dotace jako neziskové organizace, které mají více možnosti financování a tím i zkvalitnění poskytované péče pro klienty,“ řekl starosta. Současná provozní ztráta sociálních služeb je kolem 3 milionů korun ročně, město ji doplácí ze svých příjmů.

Ze strategie Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že se budou do budoucna podporovat terénní služby, aby klienti co nejdéle zůstávali ve svém prostředí.

„Dopady covidu a války na Ukrajině, situace státního rozpočtu a úsporná opatření nás donutily zamyslet se nad náklady všeobecně i nad úsporami v městském rozpočtu. Toto je jedna z oblastí, kde je možné ušetřit, když převedeme provozování sociálních služeb na jiného poskytovatele. Jednali jsme s Oblastní charitou Nové Hrady, která prostředí Vysokého Mýta dobře zná a má dlouhodobé zkušenosti, proto se zdá být nejvhodnější organizací pro převzetí klientů. Na provoz sociálních služeb jí budeme samozřejmě přispívat, ale výrazně méně, než kolik nás stojí současný provoz,“ řekl František Jiraský.

Oblastní charita Nové Hrady ve Vysokém Mýtě již delší dobu doplňuje terénní péči odboru sociálních služeb. „V současné době to ve Vysokém Mýtě funguje tak, že městské pečovatelky poskytují ranní péči a my k těm samým klientům jezdíme na odpolední a o víkendech. Nepřerušujeme péči ani o svátcích. Nikomu službu neodmítáme, naopak chceme klientům nabídnout lepší dostupnost péče,“ řekla Blanka Vopařilová, ředitelka Oblastní charity Nové Hrady.

Převedením městské kapacity služeb na Oblastní charitu Nové Hrady nedojde k jejich navyšování. Pardubický kraj ani Ministerstvo práce a sociálních věcí to nebude stát žádné prostředky navíc.

V souvislosti s organizační změnou městský úřad řešil i personální záležitosti. „Zrušení odboru je pro úřad bolestný krok, protože se týká výborného týmu pečovatelek, našich kolegyň. Jelikož jde o kvalitní a kvalifikované zaměstnankyně, předpokládáme, že některé z nich najdou uplatnění u nového poskytovatele,“ řekl starosta.

Vedení města a zástupci Oblastní charity Nové Hrady se do konce června sejdou s pracovnicemi odboru sociálních služeb. „Představíme naše služby a zaměstnankyním nabídneme, aby se zúčastnily výběrového řízení na pozice přímé péče v naší charitě. Doufáme, že některé pečovatelky k nám přejdou a že je naší nabídkou nezklameme,“ řekla Blanka Vopařilová. S pečovatelkami, které projeví zájem v charitě pracovat, se druhý týden v červenci plánuje setkat. „Chtěli bychom, aby už nyní měly jistotu že od 1. ledna budou u nás pokračovat,“ dodala ředitelka.

Změnu poskytovatele sociálních služeb s časovým harmonogramem představitelé města projednali v radě města i s Pardubickým krajem. „Do konce letošního roku se na poskytování sociálních služeb odborem sociálních služeb nic nemění. Zaměstnankyně jsme požádali, aby sociální služby pomohly zajistit v plném rozsahu až do změny poskytovatele,“ řekl starosta.

Důvody převodu sociálních služeb:

  • Ze strategie MPSV vyplývá, že se budou do budoucna podporovat terénní služby, aby klienti co nejdéle zůstávali ve svém domácím prostředí. Počítá se se sdílenou péčí, tj. kombinace péče blízkých za pomoci dostupných sociálních a zdravotních služeb. Město Vysoké Mýto nemá na rozvoj služeb kapacitu;  
  • Obce mají omezené možnosti získat finanční prostředky na zajištění provozu terénních služeb.

Výhody převodu sociálních služeb:

  • Lepší dostupnost služeb, rozšíření doby poskytování služby pro klienty o víkendy, večery, a svátky;
  • Možnost zajištění více registrovaných sociálních služeb jedním poskytovatelem;
  • Více možností zajištění péče;
  • Lepší možnosti neziskových organizací zajistit financování z více zdrojů, a tím i zkvalitnění poskytované péče pro klienty;
  • Oblastní charita Nové Hrady prostředí ve Vysokém Mýtě zná, proto se zdá být nejvhodnější organizací pro převzetí klientů.