Prodloužení dočasné ochrany, ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЯВУ ПРО НАДАННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ

Prodloužení dočasné ochrany, ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЯВУ ПРО НАДАННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ

Uprchlíci z Ukrajiny, kteří utekli do České republiky před ruskou agresí a získali zde dočasnou ochranu, dostanou možnost jejího prodloužení až do 31. března 2024.Prodloužit dočasnou ochranu mohou všichni její držitelé, kteří ji získali do konce roku 2022, a její platnost vyprší do 31. března 2023. V případě, že do konce března registrace nebude provedena, dočasná ochrana zanikne. Registrovat se bude možné pouze online, za osoby mladší 18 let provádí registraci jejich odpovědný zástupce. Při registraci se uvádí osobní údaje, místo hlášeného pobytu v České republice, adresa a název školy, kde je dítě přihlášeno k plnění povinné docházky, popřípadě vazbu k osobě mladší 18 let.

Osoba mladší 18 let, která je na území České republiky bez zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby, je ze zákona zastoupena orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Online platforma na registraci k prodloužení dočasné ochrany bude spuštěna 30. ledna a bude otevřena do 31. března 2023.

Více informací naleznete na oficiálním webovém portálu pro cizince, kteří žijí nebo chtějí žít v Česku https://prod.frs.gov.cz/ a v následujících letácích: