Tříkrálová sbírka ve Vysokém Mýtě

Tříkrálová sbírka ve Vysokém Mýtě

Novoroční setkání dětí a seniorů propojilo obě skupiny dobrým úmyslem Oblastní charity Nové Hrady. Děti koledováním se zpěvem roznášely radost, dobrou náladu a zájem o druhého.

Přáním zdraví a ochrany žehnaly babičkám a dědečkům v duchu naší národní tradice. Letošní Tříkrálovou sbírkou všichni koledníci a obyvatelé domovů pro seniory podpořili domy Oblastní charity v Chotovicích a v Hlinsku, kde se pečuje o rodiny v tíživé situaci a o osoby se zdravotním postižením. Část sbírky je určena také na humanitární projekty a řešení mimořádných situací vzniklých z přírodních katastrof. Děti získaly cennou zkušenost a vědomí, že i ten nejmenší může přispět v dobré věci a ovlivnit pozitivně své vlastní okolí.

Edita Lipavská

Foto MŠ Pod Smrkem