Tříkrálová sbírka ve Vysokém Mýtě

Tříkrálová sbírka ve Vysokém Mýtě

Také ve Vysokém Mýtě letos probíhá do 15. ledna Tříkrálová sbírka. Přispět lze na sociální a charitativní účely nejen do kasiček, se kterými tříkrálové skupiny obchází město, ale i prostřednictvím webových stránek www.trikralovasbirka.cz. Většina vybraných finančních prostředků bude rozdělena na sociální a charitativní účely v regionu, kde byly vybrány. Mezi jejich příjemci budou sociálně terapeutické dílny, domácí hospicová péče, pečovatelská služba, rodinná centra, sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, občanská poradna, zařízení pro osoby bez přístřeší.