Úspěch studentů gymnázia v literární soutěži Pardubické střípky

Úspěch studentů gymnázia v literární soutěži Pardubické střípky

Za doprovodu sněhové nadílky jsme se vydali v pondělí 12. prosince na vyhlášení výsledků literární soutěže Pardubické střípky. Dopravní prostředky kupodivu nebyly udolány sněhem a jely, a to celkem včas. Vše jsme tedy stihli, dokonce i oběd… Vyhlášení výsledků se tentokrát uskutečnilo na radnici na Pernštýnském náměstí. Krásná neorenesanční budova poskytla celé akci příjemný prostor, atmosféra už byla předvánoční (v rámci kulturního programu jsme si mohli zazpívat koledy…).

Nyní už k výsledkům. Ve III. kategorii obsadil Dan DVOŘÁK (tercie) 1. místo. Svoji (IV.) kategorii vyhrál i Jakub LUSTIG (2. B); Klára BENEŠOVÁ (1. A) získala 3. místo. Kamil BRAIK (3. B) obdržel Čestné uznání (V. kategorie).
Celkově bylo do literární části soutěže odesláno 109 příspěvků z 18 škol.

Oceněným studentům blahopřejeme. Zároveň bych chtěla poděkovat všem, kteří věnovali svůj čas tomu, aby vytvořili text na zadané téma „Pořád dokola“.

Alena Šalounová, Gymnázium Vysoké Mýto

Foto archiv Gymnázium Vysoké Mýto