Vítání vysokomýtských občánků

Vítání vysokomýtských občánků

Město Vysoké Mýto pořádá slavnostní vítání dětí se zápisem do pamětní knihy města. Nejbližší vítání nových občánků se uskuteční v sobotu 18. května v dopoledních hodinách v obřadní síni městského úřadu ve Vysokém Mýtě.

Přihláška na vítání nových občánků je ke stažení ve formulářích odboru kanceláře vedení města na www.vysoke-myto.cz, nebo si ji rodiče mohou vyzvednout v klientském centru městského úřadu, B. Smetany 92, případně v ordinacích dětských lékařů. Termín uzávěrky přihlášek na nejbližší obřad je 5. května.

Rodiče, kteří své dítě již přihlásili, budou pozváni automaticky. Pokud se kapacita obřadů v tomto termínu naplní, bude dalším zájemcům nabídnut příští termín.

Během jednoho obřadu, který trvá přibližně půl hodiny, uvítáme tři děti. Přítomen bude kameraman, u kterého si poté můžete objednat videozáznam. Službu fotografování přivítaných dětí nezajišťujeme, přítomen je pouze fotograf z redakce Vysokomýtského zpravodaje, který v případě souhlasu rodičů děti vyfotí do Vysokomýtského zpravodaje. Pozvánku s termínem obřadu a podrobnostmi rozešleme přihlášeným po 5. květnu.

Michaela Kotrbová, odbor kanceláře vedení města

O sváteční atmosféru se na posledním vítání nových občánků postaraly děti z MŠ Kamarádi. Foto Denisa Dejdarová