Volba prezidenta České republiky

Volba prezidenta České republiky

Ve dnech 13. a 14. ledna 2023 se bude konat volba prezidenta České republiky. V pátek 13. ledna budou volební místnosti otevřeny jako obvykle od 14.00 do 22.00 a v sobotu 14. ledna od 8.00 do 14.00. Případné druhé kolo volby se uskuteční ve dnech 27. a 28. ledna. Pokud některému z voličů nebudou dodány volební lístky do domácnosti, obdrží další sadu lístků ve volební místnosti. S voličským průkazem, který voliči na vyžádání vystaví podle trvalého bydliště příslušný obecní úřad, může volič hlasovat v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, nebo zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu vizbližší informace na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Ve Vysokém Mýtě bude volba probíhat v následujících volebních okrscích na území města Vysokého Mýta, jejichž sídly jsou:

volební okrsek č. 1:
Základní škola, Vysoké Mýto, Vysoké Mýto-Město, nám. Vaňorného 273

volební okrsek č. 2:
Ředitelství IVECO, a.s., Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Dobrovského 74

volební okrsek č. 3:
Střední škola technická, Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Mládežnická 380

volební okrsek č. 4:
Základní škola, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Jiráskova 317

volební okrsek č. 5:
Čimbora servis s. r. o., (bývalá prodejna Unet), Choceňské Předměstí, Českých bratří 302

volební okrsek č. 6:
Centrum sociálních služeb, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Plk. B. Kohouta 914

volební okrsek č. 7:
Základní škola, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Javornického 2

volební okrsek č. 8:
Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Jeronýmova 100

volební okrsek č. 9:
Prodejna vozidel FORD, Vysoké Mýto, Choceňské Předměstí, Lipová 151

volební okrsek č. 10
Hasičský záchranný sbor, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Gen. Svatoně 207

Vladimír Běloušek, vedoucí odboru občanských agend