Výstava Ireny Švecové: Země ze mě

Výstava Ireny Švecové: Země ze mě

Milé obrázky přírody ve foyer a keramické instalace doplněné autorskou poezií Ireny Švecové ve sklepení si můžete prohlédnout celé léto zdarma v Turistickém informačním centru Vysoké Mýto.

Výtvarnice a básnířka z Litomyšle si svůj sen malovat plní až nyní v důchodu. Ačkoliv jako dítě chodila do Lidové školy umění, v dospělosti, když pracovala a starala se o rodinu, si dala pauzu. Dlouholetým koníčkem jí byla keramika. Na kroužku pro dospělé vytvořila v průběhu dvou desetiletí Litomyšlský keramický betlém, který bývá každoročně součástí betlémářských výstav.

V letech 2013 až 2015 navštěvovala kurzy kresby a malby vedené výtvarnicí Zdenou Olivovou, účastní se příležitostných kurzů, plenérů, tvoří sama z přirozené potřeby, učí se zvládat nové techniky. „Maluji místa, která mi přirostla k srdci, kam se ráda vracím. Strakov, kde máme chatu, Litomyšl a okolí, Vysokomýtsko, odkud pocházela manželova maminka, Kokořínsko, kam jezdíme na plenéry s partou malířů…,“ říká Irena Švecová, která ve Vysokém Mýtě vystavuje krajiny zachycené suchým pastelem. „Příroda mi přináší nejvíc inspirace. Každý den čeká nová radost – na zahradě vykvete květina, prolétne motýl, zpívají ptáci. Čerpám zde energii, posilovala mě i v divné koronadobě. Tehdy mi přišlo i hodně básniček. Zveřejňuji je na www.klubliteratu.cz pod značkou motýlek,“ dodává. V roce 2020 chtěla zvládnout akvarelovou techniku, ilustrovala své básně. Za zimu 2021 zpracovala kroniku litomyšlských betlémářů za 20 let.

V dubnu byla pokřtěna její prvotina, básnická sbírka Zahrada pohlazení, kterou lze také v infocentru zakoupit. Některé básně jsou rovněž součástí výstavy Země ze mě, která pokračuje ve sklepení. Tam jsou vystaveny keramické instalace.

Iveta Danko, Městská galerie