Žáci Základní školy Javornického v roli zastupitelů města

Žáci Základní školy Javornického v roli zastupitelů města

V předmětu výchova k občanství se žáci na základních školách zabývají také tématy souvisejícími s principy demokracie. Aby žáci IX. C ze Základní školy Javornického pochopili, jak funguje zastupitelská demokracie, vypravili se na exkurzi na městský úřad, kde se zajímali o fungování města jako celku, kompetence jeho orgánů, zejména pak o činnost zastupitelstva města. Průvodcem jim byl místostarosta Jan Lipavský, který na konkrétních příkladech přiblížil práci samosprávy.

„V komunální politice nerozhodujeme o stavbě dálnice, o zdravotnictví, nerozhodujeme o tom, zda budeme v NATO a v Evropské unii. Rozhodujeme o věcech, které se nás týkají v našem městě. Řešíme správu městského majetku, odpady, veřejný prostor, řešíme to, jak tady budeme spolu jako sousedé žít,“ vysvětloval místostarosta Jan Lipavský.  

Žáky zajímalo, jak probíhá zasedání zastupitelstva a projednávání programu. Na konkrétním příkladu si vyzkoušeli rozpravu o předloženém návrhu i následné hlasování prostřednictvím hlasovacího zařízení, které zastupitelé při zasedání používají.

V závěrečné diskuzi došlo i na otázku, kdy je ten správný čas vstoupit do komunální politiky. „Teď budete studovat na učilištích a na středních a vysokých školách. Ve Vysokém Mýtě budete mnozí z vás sporadicky. Až dostudujete, tak možná najdete uplatnění jinde než v našem městě. Byl bych ale rád, kdybyste se do Vysokého Mýta vraceli. Bydlíte tady většinou od narození, máte tady své kamarády a známé, rodiny. Vraťte se, až nasbíráte zkušenosti. Vraťte se a zkuste spoluvytvářet náš společný prostor. Komunální politika vám k tomu poskytne příležitosti,“ odpověděl místostarosta Jan Lipavský.