Zahájení nových městských stavebních akcí

Zahájení nových městských stavebních akcí

Po vysoutěžení dodavatelů staveb se od začátku roku postupně rozbíhají nové městské stavební akce. V budově městského úřadu v Jiráskově ulici se provádí úpravy prostor po bývalé restauraci na kanceláře, další akcí bude parkoviště ve Sportovní ulici a nová smuteční síň.

V přízemí budovy městského úřadu v ulici Jiráskova byly začátkem dubna zahájeny stavební úpravy prostor po bývalé restauraci, které budou sloužit odboru dopravních a správních agend.

Úpravy prostor budou dokončeny do poloviny září a jejich náklady budou kolem 5,5 milionů korun. „V nových kancelářích budou umístěny agendy evidence motorových vozidel a agenda řidičských průkazů, které patří dlouhodobě k nejnavštěvovanějším. Jejich přestěhováním vyřešíme jak dostupnost, tak i bezbariérovost,“ řekl starosta František Jiraský. Zájem o vyřízení vzrostl po rozvolnění místní příslušnosti v polovině roku 2018, od kdy lze evidenci motorových vozidel a agendu řidičských průkazů vyřídit na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. Svoji roli sehrává i skutečnost, že si občané nemusí na městském úřadě ve Vysokém Mýtě dopředu sjednávat termín přes objednávkový systém.

Před zahájením stavební akce je i nová smuteční síň, která vyroste vedle hřbitova. „Stavba smuteční síně je největší akcí tohoto roku, možná celého volebního období. Postavíme ji podle architektonického návrhu architekta Romana Brychty, vítěze architektonické soutěže,“ řekl místostarosta Martin Krejza.

V minulých měsících jsme soutěžili dodavatele, který provede také demolici stávající budovy a závěrečné úpravy prostoru včetně výsadby zeleně celkem za 104 milionu korun. V příštím týdnu mu předáme staveniště. Začíná se demolicí stávající smuteční síně, která je morálně zastaralá a vykazuje závažné statické poruchy. Zhruba do konce příštího roku by měla být otevřena nová smuteční síň,“ dodal Martin Krejza. Mimo to na hřbitově v posledních měsících probíhá úprava hřbitovního domku a stavba kolumbária. Nejvíce pokročila oprava domku, která bude hotova v květnu. Kolumbárium bude dokončeno koncem srpna. Úpravy na hřbitově město přijdou na 15 milionů korun.

Začátkem června budou zahájeny stavební úpravy ve Sportovní ulici. „Dlouhodobě nás tíží parkování u městského stadionu, proto se snažíme získat místo, kde bychom vybudovali parkovací stání. V loňské roce se nám podařilo koupit v ulici Sportovní domek se zahradou a na části tohoto pozemku nyní vybudujeme 20 parkovacích míst. V rámci akce dojde ke zbourání pomocných staveb a rozšíření komunikace. Náklady na tuto akci budou přibližně 4, 6 miliony korun,“ řekl místostarosta Jan Lipavský. Parkovací místa a úprava komunikace budou dokončeny letos v srpnu.

Vizualizace parkoviště ve Sportovní ulici, autor LBNK architekti