S Terezou Novákovou do Janoviček

S Terezou Novákovou do Janoviček

Pěší výlet

Přestože významná spisovatelka Tereza Nováková byla regionálně spjata s okolím Litomyšle a Proseče, některá její díla popisují krajinu a osudy lidí i z našeho bližšího regionu. To si připomeneme na pěším výletě z Luže do Janoviček inspirováni autorčinou knihou S poutnickou holí a brašnou. Cestou si něco povíme o samotné spisovatelce, vybraných románech a povídkách a občas se i začteme do zmíněné knihy. V cíli si pak poutníci budou moci prohlédnout kostel Zvěstování Panny Marie. Akci společně pořádá Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě a uskupení Vzpomínky na starou Luži. Pěší výlet z Luže do Janoviček.

Místo konání

Sraz na náměstí Plk. Koukala v Luži (, ) mapa