Během července a srpna město zrekonstruuje osvětlení v městské sportovní hale. Při úspoře energie se 10x zlepší osvětlenost hrací plochy.