Byla provedena modernizace a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o jeden kamerový bod na náměstí Přemysla Otakara II.