Byla provedena prohlídka a posouzení technického stavu střešní krytina na budově Mikáda - střediska volného času.