Dodavatel stavebních prací převzal staveniště v ul.Prokopa Velikého. Po nezbytné přípravě zahájí 16. května stavební práce na komunikaci.