Hodnotící komise jednala o nabídkách firem předložených ve výběrovém řízení na rekonstrukce a stavební úpravy veřejných prostranství.