Hodnotící komise otevřela dvě obálky s nabídkami na revitalizaci veřejného osvětlení. Nyní bude probíhat jejich hodnocení.