Hodnotící komise otevřela obálky s nabídkami pěti dodavatelů na rekonstrukci bazénu. Nyní bude probíhat jejich posuzování.