Jednali jsme o dalším možném zkvalitnění systému nakládání s odpady ve Vysokém Mýtě.