Jednali jsme s projektanty a zástupci Správy železniční dopravní cesty o možných úpravách ul. Gen. Závady včetně železničního přejezdu.