Jednali jsme se zástupci firem a projektanty o koordinaci oprav inženýrských sítí, komunikací a chodníků.