"Město obdrželo 26 nabídek uchazečů o realizaci letošní dotační akce ""Sídelní zeleň ve Vysokém Mýtě"". "