Město obdrželo sedm návrhů do architektonické soutěže na revitalizaci území bývalých kasáren u supermarketu Albert.