Město podalo žádost o dotaci Ministerstva kultury na II. etapu repase oken v Základní umělecké škole.