Město převzalo kompostéry pořízené z dotace OPŽP. Kompostéry budou rozmístěny do domácností v integrovaných částech města.