Město přijalo dotaci na projekt Domovník – preventista, který pomůže v oblasti prevence kriminality a veřejného pořádku.