Město přijalo finanční příspěvek na restaurování pomníku purkmistra Eduarda Meyera, který zahynul v důsledku války v roce 1866.