Město připravuje Plán prevence kriminality 2016 - 2019, který zahrnuje především analýzu trestné činnosti, vize a preventivní opatření.